Най-често отклоненията в имуществените декларации на политиците, при които са открити несъответствия, са свързани с недеклариране на дохода или имуществото на съпруг или съпруга. Това каза в предаването „Тази сутрин” по bTV председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

От 6900 проверени лица при 275 са констатирани несъответствия.

Може да става дума за апартаменти, коли, дялови участия в капитала на търговски дружества, поясни Цветков.

„В последните години се наблюдава като най-сериозно отклонение недеклариране на солидарни ипотекарни задължения по различни кредитни линии. Тези задължения са в голям размер и се поставя въпросът дали лицето, което ги е поело, има необходимите доходи, за да може да ги обслужва. Порази тази причина законът ни задължава да уведомим НАП, която да извърши проверка”, посочи той.

Нашата политика е да не коментираме конкретни случаи и лица, изтъкна шефът на Сметната палата.

Той все пак разкри, че характерното конкретно за депутатите е, че предимно не са декларирали доходи от друга дейност, както и доходи от дейността на своите съпрузи или съпруги.

На 4 бюджетни организаци няма да бъдат заверени годишните финансови отчети. Това са Софийският университет и 3 общини – Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови, заяви още Цветан Цветков.