Как може да бъде ограничена корупцията в държавната администрация?