Земеделските биопроизводители се стремят основно към получаване на субсидии, а не към това да произвеждат повече продукция. Това показва одит на Сметната палата. При проверки на място вместо биокултури се откриват плевели.

„В хората битува едно мнение, че ние, биопроизводителите, сме мошеници, Себестойността на продукцията е много висока, същевременно като не можем да ползваме химията, която я ползват конвенционалните, ние не можем да изкараме тия добиви”, коментира Любомир Любенов, който отглежда 300 дка биолозя в Плевенско.

Биопроизводителят добавя, че заради онези, които прибират парите без да сеят, губят съвестните.

При 14 проверки на място не се откриват бионасаждения. „Видно е, че не се работи,площите са в плевели. Програмата не изисква те да реализират печалба”, посочва председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Снимка: bTV

От Министерството на земеделието заявиха, че не може да се заложи изискване за количества продукция, когато става въпрос за биоземеделие. „Прави впечатление че проверката на сметната палата е извършена в период в който не могат да установят добивите”, отбелязва експертът от МЗХ Михаил Карабельов.

Министерството следи контролиращите фирми, те пък трябва да следят биопроизводителя на място.

А плевелите са нещо нормално за биоземеделието.