Напрежение в 11 села от общините Стара Загора, Нова Загора и Николаево заради изграждането на кариера за добив на инертни материали. Жителите им сa притеснени, че тя може да доведе до екологична катастрофа, като се опасяват от замърсяване на водоизточници, промяна на релефа и застрашаване на ценни растителни и животински видове.

Снимка: btvnovinite.bg

Бъдещата кариера за добив на варовик и доломит се намира в землището на три села - Едрево, Оряховица и Братя Кунчеви и по проект ще обхваща близо 800 декара.

Снимка: btvnovinite.bg

На място екипът на бТВ видя изключително рядката дива череша, бук, габър, ясен, както и на изчезващия див божур, циклами. При животинските видове - термитник на защитената горска червена мравка.

Снимка: btvnovinite.bg


В писмен отговор до бТВ  от екоинспекцията в Стара Загора припомнят, че районът не попада в защитени зони и отбелязват, че не се предполага дейността на бъдещата кариера да застраши животинския и растителния свят. Опасения обаче имат и в областната управа.

„Ако се случи крайният вариант на всички намерения, всичко бъде изпълнено така, както е по концесия, имаме реален шанс да се стигне за жалост до екологична катастрофа”, посочи
Гергана Микова областен управител на Стара Загора

За да защитят природата и здравето си, хората от района планират протест. На 22 август те смята да блокират подбалканския път от София за Бургас.