Гарантираният минимален доход, от който зависят социалните помощи и правото на социална пенсия, не е променян в последните 8 години. Размерът му е замразен на 65 лева от 2009 г.

От гарантирания минимален доход зависи достъпът на хората до социални помощи, както и размерът на самите помощи, включително интеграционните добавки за хората с увреждания.

Снимка: bTV

От него зависи и правото на социална пенсия за старост. Размерът й е 118 лева и се полага при навършени 70 години, но само в случай, че доходът на семейството не надвишава гарантирания минимален, т.е. не надвишава 65 лева на месец. Този нисък праг лишава редица възрастни от пенсията. Синдикати и омбудсманът настояват пред бъдещия кабинет за промени.

Снимка: bTV

Трудовият стаж на Найден не стига за стандартна пенсия. И социална му е отказана.

Пенсията на съпругата му надвишава гарантирания минимален доход от 65 лева и затова НОИ му отказва социална пенсия за старост.

Размерът на гарантирания минимален доход се определя от правителството. Последно е увеличаван през 2009 г. От години омбудсманът настоява за нов ръст. В институцията е пълно с жалби на хора, останали извън държавната подкрепа заради ниския праг.

В отговор до bTV от социалното  министерство обясняват, че промяната на размера на дохода е въпрос на политическо решение, основано на възможностите на бюджета. Ако се увеличи с 5 лева, трябват допълнително 16 милиона лева на хазната.

Снимка: bTV

Синдикатите настояват пред бъдещия кабинет социалната пенсия да премине към помощите, а линията на бедност, която сега е 314 лв., да е сред основните критерии за достъп.

А Найден се шегува, че единственият начин да получи пенсия, е да се разведе със съпругата си. Така нейният доход няма да се взема под внимание.