Само две седмици преди 15 септември продължават повече от 380 ремонта на учебни заведения в страната. На този фон министърът на образованието обяви, че се търсят учители предимно по математика, информационни технологии и природни науки.

Преди две години Христина решава да смени професията на банкер с тази на учител. Колегата ѝ Фани е в системата от 35 години. И двете имат свои гледни точки за недостига на кадри в системата.

„Защото не е лесно, освен че трябва да преподаваш, че трябва да ги научиш децата на нещо, в училище трябва и да опазиш техния живот“, заяви Христина Гавраилова - начален учител в СУ „Димитър Талев“.

„Не можем да се променим спрямо изискванията на съвременния, динамичен живот. И може би защото успях да се променя, промениха ме децата, промени ме този динамичен живот да търся различни форми на обучение на децата, на образование, на възпитание“, обясни Фани Иса - учител с 35 години стаж.

В училището са успели да попълнят липсващите учители за тази година.

„Трудно се намират и учители по български език и литература, по математика, по физика, по химия, по биология. Малко университети последните години обучават студенти по природни направления. И е важно да кажем, че студентите в природни науки са освободени от такси“, казва Весела Панчева  -директор на СУ „Димитър Талев“.

Според Министерството на образованието тенденцията се обръща и все повече млади хора избират професията.

Тези на възраст до 35 години в момента са 15 400. Преподавателите на 60 и повече години са общо 12 300.

През новата учебна година есенната ваканция ще е от 28 октомври до 1 ноември. Коледната - от 23 декември до 2 януари. По традиция пролетната е с различна продължителност за зрелостниците и за всички останали.

Новото в националното външно оценяване тази година е, че седмокласниците ще имат 75 вместо 60 минути на първия модул. А по математика - две от задачите, които до сега са били с отворен отговор, ще станат с избираем.