„Високият интензитет на посегателствата срещу националната сигурност, свързани с операции на чужди специални служби, зловредни информационни кампании и кибератаки ще се запази през тази година“.

Това посочва Държавната агенция Национална сигурност в доклада си за изминалата година.

Сред приоритетите на службата за тази година е недопускане на чужди въздействия при провеждане на изборите.

В доклада за 2023 г. се отбелязва, че поведението на Русия генерира нарастващи заплахи за глобалната сигурност.

„Засилват се опасенията за възможна руска агресия и към други страни. Постоянен е стремежът на Москва за подкопаване единството и възпрепятстване разширяването на НАТО, като за целта прилага хибриден подход, в т.ч. чрез инструментализиране на приятелски настроени трети страни (т.нар. проксита)“, се посочва в доклада.

През 2023 г. нараства ролята на специалните служби в рамките на хибридния инструментариум за въздействие на българска територия.

Приоритетните им цели остават влияние върху процеса на вземане на политически решения у нас, както и създаване на позиции за придобиване на информация на централно и местно ниво, се казва в доклада на агенцията.

Спрямо 54 души, чиято дейност представлява заплаха за националната сигурност, през 2023 г. със заповеди на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България и по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Агенцията е направила предложения за включване на 393 лица в масива на нежеланите в страната чужденци, предава БТА.