Младите хора в България на възраст между 15 и 24 години са най-зле сред връстниците си в Европейския съюз по показателите „образование” и „работа”.

Според данни на Европейската комисия у нас близо 22% от всички младежи не посещават училище или са безработни. Завидно е положението на връстниците им в Холандия, Люксембург и Дания, където в тази група влиза едва 7% от населението на възраст 15-25 г.

Според проучване процентът на децата, застрашени от бедност, нараства от около 10 % в Дания и Финландия до над 20 % в Испания, Гърция, България, Португалия, Италия, Румъния, Латвия, Полша, Литва и Люксембург.

От края на 2011 г. ЕС на ръба на рецесия, а общото настроение за състоянието на икономиката е достигнало най-ниската си точка за последните три години. Общата безработица в Еврозоната е 10,4 %, като процентът ѝ се е увеличил в 17 държави членки.