46 хиляди кубични метра е дървесината, която е повалена от ураганните ветрове в държавните гори в Смолянско.

Тя ще бъде използвана предимно за строителни цели, а не като дърва за огрев.

Основно пораженията са на територията на Горско стопанство – Смолян и са смърчови насаждения.

Ураганният вятър остави след себе си тунели от паднали дървета по пътя за Турян, повечето от тях на възраст над 50 години

Поражения има и в частни гори.