Значително по-висок от средния за Европейския съюз е делът на жените в правителствения сектор у нас – той достига 40%. Това сочат последните данни на Евростат.

За последните пет години броят им е нараснал с почти 10 пункта – от 30% през 2014 г. В правителството „Борисов 3” дамите заемат 5 министерски кресла, както и редица други ръководни позиции като зам.-министри или ръководители на държавни агенции.

Жените заемат като дял и 25% от местата в българския парламент, където има 62 дами, като средният показател за квотата на нежния пол в националните парламенти в Евросъюза е бил 30% .

Най-много жени във властта има в Испания и Швеция, а най-малко в Унгария.