В разгара на ваканцията в училището за деца с нарушено зрение в София с притеснение мислят за новата учебна година. Причината - не достигат специалните брайлови машини, на които децата пишат.

Училището разчита основно на дарения. Цената на нова машина е около 400 евро - пари, които не се вместват в делегирания бюджет на учебното заведение. В училището вече приемат документи за новата учебна година.

Ако не бъдат набавени достатъчно машини, освен на големите, ще бъде затруднено и обучението на новите ученици.