Заведението иска минимум 20 лева за невръстни посетители