Каква е причината за унищожаването на 527 дървета?