Това е втори такъв случай за по-малко от две седмици