Защо членовете ще вземат няколко заплати в края на мандата?