Родителите на пребитото бебе са отчаяни от хода на делото