След като преговорите между лекарите и Касата се провалиха