Кметът обвинява община Карлово, че бави средствата