В няколко епизода ще видим предварителните кастинги