Открили са огромна пукнатина над горния ръб на скалния откос