Много млади българи не могат да си намерят работа заради липса на стаж