За успеха на Световното първенство миналата година