Домакинствата продължават да увеличават спестяванията си в банки