Само двете разбити врати напомнят за престъплението, което е извършено в общежитието