Инвестицията в новите уреди бе обсъдена на заседание на ДКЕВР