Вече пет поредни години и община Бургас отпуска средства за местните двойки, които искат бебе