След настъпване на пълнолетие много от тях остават на улицата