Най-тежко е положението на Карнобат и Петолъчката и на изходите за Гърция и Сърбия