Спасителната група достигна галерията, в която се предполагаше, че ще бъдат открити двамата миньори