Ще скъси ли това времето, за което стигаме до морето?