До една година 20 институции ще бъдат преместени напълно или частично от София