Един от всеки 50 уреда за измерване у нас дава отклонение