Правата им стават равни с тези на професионалните огнеборци