В същото време чуждите туристи у нас се увеличават