Този път заседанието е насрочено за 10 ч. сутринта