Повече от 3 500 м. сини килими бяха опънати в държави по целия свят, включително и у нас.