През годината ви показахме редица истории за решимост, които са добър пример за поведение в обществото ни. Две от тях се откроиха най-силно и получиха голям обществен отзвук.

В едната 10-годишният Денис поиска ремонт на детската площадка пред блока си.

След репортажа ни площадката беше обезопасена, но за сега не е ремонтирана.

Другата история е за човекът, който изгаси цигара с пожарогасител на бензиностанция в София.