Нелегалното записване на нелегални ученици е престъпление и то трябва да бъде криминализирано. За това настоя и в „Тази сутрин” министърът на образованието Тодор Танев.

По този начин министърът отново подчерта, че борбата с „мъртвите души” ще бъде една от основните теми в дневния му ред. Той отбеляза, че има цели училища „фантоми” и подчерта, че знае няколко училища, в които редовно не се провеждат занятия.

„Направили сме система, която да проверя, като с нея понякога заобикаляме директори и регионални инспекторати”, посочи Танев. „Настоявам да се намери юридическата логика да се криминализира това”, заяви той.

Министърът отказа да коментира по същество резултатите от проверка, които показаха, че в Софийския университет са били сключвани договори за доставка на хранителни стоки без обществени поръчки и че реално от Ректората са плащали много над договорените цени през 2014 г.

Нападенията срещу Софийския университет са ежедневни и целенасочени”, заяви той. По думите му има огромен проблем в ръководството, но убийството на този университет е огромно престъпление. „Нека да не говорим за Софийския университет толкова лекомислено”, заяви Танев, който е преподавател в СУ.

По график за Първия учебен ден

За 15 септември нещата вървят по график, увери министърът. По думите му в 57 училища все още текат ремонти, но строителният процес няма да пречи на учебния. Ако все пак се случи нещо такова, ще има санкции”, увери той.

Танев заяви, че се прави всичко възможно да бъде спрян процесът на отпадане на ученици. Той полагал и всички усилия да не се закриват училища. „Умре ли училището, е страшно за цялата общност”, отбеляза той, но допълни, че все пак му се е наложило като министър да се подпише за закриването на 5 школа, което понякога е неизбежно.

„Това ми е част от дневния ред – искаме да намалим минималния брой ученици за пълняемост на паралелките. Обсъждаме и програма за привличане на млади учители. Ще се опитаме да намерим учители и сред безработните висшисти”, подчерта той.

По думите му в информационните технологии и английски език липсват най-много учители. В същото време това са двата предмета, „които са най-близо свързани с европейското битие на България. „Ето защо трябва да засилим колкото е възможно повече попълването”, коментира Танев.

Ще има увеличение на заплатите, а не бонус. То ще е под 10%, средно около 70 лева на човек. Това ще трябва да се задържи следващата година и затова ще поискаме малко над 100 млн. повече в бюджета, за да има пари и за науката”, каза той.

„По-близо до живота”

„Нашата философия за новата реформа е „По-близо до живота”, подчерта министърът на образованието. Според него трябва да се развива възможно повече професионалното образование, като не става дума за дуалното образование.

В този дух беше и призивът му преди Първия учебен ден – да се мисли повече, а да не се зубри. Според Тодор Танев за това трябва да допринесат и учениците, и учителите, и родителите.

За „по-малко интернет, повече разговори за това как се мисли” настоя той. По думите му и учителите трябва да бъдат по-свободни, да подклаждат мисълта, а не толкова назубрянето на факти и формули, които никога няма да бъдат приложени в реалния живот.