Американски специалисти разработиха тест, който бързо разграничава инфекциите от COVID-19 и грип, съобщи „МедикълЕкспрес“.

Тестът засича двата вируса в рамките на 50 минути, без да е нужно сложно лабораторно оборудване и електрозахранване, а чувствителността на теста е сравнима със златния стандарт на полимеразната верижна реакция PCR.

„От гледна точна на диагностиката времето за получаване на резултат е по-малко от час в сравнение с един или два дни в лаборатория", каза д-р Хю Фан, един от ръководителите на екипа, разработил теста.