Съветът на Европа може да въведе санкции срещу Босна и Херцеговина заради неизпълнение на решение на Европейския съд за правата на човека, съобщи МИА.

Става въпрос за по случая „Сейдич и Финци“.

През 2006 г. гражданите на Босна и Херцеговина Дерво Сейдич и Якоб Финци поединично внесоха жалби заради невъзможността като представители на ромското и еврейското малцинство да се кандидатират за членове в Камарата на националностите в парламента и председателството на Босна и Херцеговина. Това е невъзможно по силата на босненската конституция, която предвижда да могат да се кандидатират само представители на сръбския, бошнячкия и хърватския народ.

След исковете на Сейдич и Финци, през 2009 г. Европейският съд за човешките права прие решение, с което бе наложено на Босна и Херцеговина да елиминира от конституцията и от изборния закон спорните клаузи.

Босна обеща, че до 2013 г. ще направи измененията, но още не е изпълнила това.

Нермина Капентенович от съвместната комисия за европейска интеграция в парламента на Босна оцени, че е много възможно през януари Съветът на Европа да реши да санкционира Босна и Херцеговина.