Близо половината руски предприятия не разбират какво става в икономиката, сочи проучване, цитирано от ТАСС.

Несигурност за икономическата ситуация изпитват в условията на криза 70% от малките и 45% от промишлените предприятия. Това съобщи директорът на Центъра за конюнктурни изследвания на Националния изследователски университет и Висшата школа по икономика (НИУ-ВШИ) Георгий Остапкович, представяйки отчета "Индекс на предприемаческите настроения" на обществената организация "Делова Русия".

Факторът за несигурност на икономическата обстановка е нараснал с 14 процентни пункта през последната година (от 31 на сто до 45 на сто през февруари 2015 година). Над 70% сред предприятията от малкия бизнес са посочили този фактор. При това 45% от промишлените предприятия не разбират какво се случва в икономика, посочи експертът.

Факторът недостиг на финансови средства се е засилил значително по-слабо - с 3 процентни пункта през февруари 2015 г. спрямо предходната година (до 42 на сто спрямо 39 на сто). Факторът недостатъчно търсене на продукцията се е ускорил с 2 процентни пункта през февруари до 49 на сто.

Най-песимистично оценяват перспективите за своите компании представителите на големия и средния бизнес в сектора на текстила и облеклото и производството на целулоза и хартия (по 13 на сто).

Преди година доверието в тези сфери се понижи съответно с 11 и 8 процента. Рязко влошаване на бизнес доверието в сравнение с миналата година се наблюдава и в производството на транспортни средства - с 2 процентни пункта от минус 8 до минус 10 на сто. В металургията спадът е от минус 4 до минус 7 на сто през февруари тази година.

Според експертите влошаването на финансовото положение на повечето участници на пазара и нарастващата несигурност в оценката на икономическата ситуация забавят инвестиционната активност на частния промишлен бизнес.