Европейската агенция за гранична и брегова охрана отчита, че нерегламентираните случаи се увеличават не само през България, а и през другите държави. От началото на годината са регистрирани 281 000 преминавания през три основни маршрута.

„Фронтектс“ поставя България в така наречения Източносредиземноморски маршрут - от Турция и Гърция през нашата страна. По него са установени 35 343 преминавания от началото на годината до 1 ноември. Основно на мигранти от Сирия, Афганистан и Нигерия.

Най-много нерегламентирани случаи са отчетени по Западнобалканския маршрут – т.е. през Албания, Косово, Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина. За 10 месеца три и половина пъти повече нелегални мигранти са преминали по него - 128 438 от Сирия и Афганистан

През Средиземноморския маршрут са преминали с 85 140 случая на мигранти от Африка през Малта, Италия и съседните ѝ страни.

Изводът на „Фронтекс“ е, че Западнобалканският маршрут продължава да бъде най-активният канал към Европейския съюз.