Човечеството трябва да спре изсичането на горите и унищожаването на плодородните земи, за да се спрат катастрофалните промени в климата. Това предупреждават експертите от Междуправителствената комисия на ООН за климатичните промени.

Комисията ще публикува в четвъртък доклад, в който се изброяват редица мерки за борба с последствията от глобалното затопляне.

Сред тях са спиране изсичането на горите, разумно използване на плодородните земи и цялостна промяна към околната среда. Основно предизвикателство е изхранването на все по-увеличаващото се население на Земята да става успоредно с намаляване на вредните емисии в атмосферата.