Европейският парламент прие резолюция, в която подчертава, че Албания и Северна Македония отговарят на изискванията за започване на преговори. 

Парламентът изразява дълбоко разочарование от невъзможността за постигане на споразумение за започване на преговори за присъединяване към ЕС с двете държави по време на срещата на върха на 17-18 октомври. 

Депутатите изразяват съжаление за позициите на Франция, Дания и Холандия за блокиране на решението и подчертават, че Албания и Северна Македония са положили значителни усилия през последните няколко години и отговарят на критериите на ЕС да започнат преговори за членство. 

Резолюцията приветства усилията на Северна Македония за уреждане на трудни двустранни въпроси със съседните страни. Евродепутатите оценяват положително последните реформи в съдебната система в Албания. 

Парламентът подчертава, че „неприемането на решение“ от страна на лидерите на ЕС е стратегическа грешка, която накърнява доверието в съюза и изпраща отрицателно послание до други възможни страни кандидатки. Това би могло на други международни участници, чиито ценности не съответстват на интересите на ЕС, да се сближат с Албания и Северна Македония. 

Реформата на процеса на разширяване, застъпвана от някои страни, не трябва да възпрепятства Албания и Северна Македония, които вече отговарят на изискванията. Двете страни трябва да бъдат оценени според собствените им постижения и обективни критерии, а не да бъдат преценявани през призмата на вътрешнополитически програми в други страни. 

Депутатите призовават страните от ЕС да действат отговорно към Албания и Северна Македония и да вземат единодушно положително решение на следващата среща. Европейският парламент трябва да засили дейностите си в подкрепа на демокрацията, за да гарантира, че националните парламенти в Западните Балкани играят ролята си на двигатели за демократична реформа, пише в резолюцията.