Държавния департамент на Съединените щати публикува годишния си доклад за фискална прозрачност, оценяващ бюджетите на 141 държави по света, за пълнота, наличност и надеждност.

Според заключенията на доклада, разпространен от Държавния департамент, страната ни отговаря на изискванията за фискална прозрачност.
Докладът оценява общо 141 държави по света, които получават помощ от Съединените щати, като гарантира, че средствата на американските данъкоплатци се изразходват правилно.

България попада в графата на една от 72 държави по света, които покриват минималните изисквания за фискална прозрачност, други 69 не отговарят на тези изисквания.

В доклада се посочва, че процесът на преглед на фискалната прозрачност за 2022 г. оценява дали съответното правителството е оповестило публично ключови бюджетни документи, включително разходи и приходи, направени по министерства.