Европейската комисия поиска от България и още шест държави от ЕС да осигурят пълно спазване на рамковата директива за постигане на устойчива употреба на пестициди.

Документът определя правила за намаляването на рисковете и вредните ефекти от тези химикали върху здравето на хората и околната среда. Другите предупредени държави са Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Португалия и Словения.

Все още те не са приложили напълно тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 26 ноември 2011 г., се посочва в съобщение на комисията.

Директивата се прилага частично от Белгия, Дания, Литва, Полша и Словения, но все още съществуват редица недостатъци – от сертификационни системи за професионални потребители до изисквания за защита на водната среда. България и Люксембург пък не са съобщили на комисията за каквито и да било мерки в дадената посока.

Засегнатите държави разполагат с двумесечен срок, за да съобщят на Брюксел какво ще направят по въпроса, за да гарантират пълно съобразяване с изискванията на Общността. При неспазване на условието комисията заплашва да отнесе въпроса в Съда на ЕС.