12-годишно дете очи в очи с кафява мечка. Италианче запази самообладание при срещата си с дивото животно по време на излет в Алпите.

Момчето запазва самообладание и много бавно започва да се отдалечава от мястото на срещата, а мечката го следва и дори се изправя на задните лапи.

Алесандро е напътстван от баща си, който го в този момент е на метри от него и му вдъхва кураж.

След силно подсвиркване мечката се обръща и отдалечава.