Парламентът прие окончателните промени на Закона за авторското право. Министерството на културата ще може да следи дистанционно за нарушения на авторското право чрез автоматизирани средства за контрол. С промените се затягат и мерките срещу пиратството на телевизионно съдържание.

Целта на законопроекта е изсветляване на целия бизнес, свързан с доставяне на телевизионно съдържание, обясни в „Тази сутрин” Велизар Соколов-Заки, изпълнителен директор на "ТеРаПро". Той поясни, че по този начин „кабелните пирати” ще могат да бъдат санкционирани, когато извършат нарушение.

„До този момент констатирането и санкционирането на тези нарушения се извършваше чрез препратка към Закона за административните нарушения и наказания, който е доста морално остарял. Вследствие на това над 80% от образуваните административни преписки се прекратяват заради изтичане на давността. Нарушителят се укрива и не може да му бъде връчен акт. Така проблемът отшумява”, обясни Заки.

С промените в закона актът ще може да бъде връчен по електронен път, както и да бъде качен на сайта на Министерството на културата. По този начин нарушителят ще се счита за уведомен.

Относно дистанционния мониторинг, Велизар Соколов коментира, че това е опит контролната дейност на Министерството на културата да бъде въведена в XXI век.

„Тези нарушения са високотехнологични. За жалост правната рамка в България закрепостява контролните органи с едни средства, които са от XIX-XX век”, поясни Заки.  

Дистанционният мониторинг ще даде възможност в реално време контролният орган да установява какво телевизионно съдържание се доставя на ползвателите.