Министерството на културата ще може да следи дистанционно за нарушения на авторското право чрез автоматизирани средства за контрол, реши парламентът. С промените в Закона за авторското право и сродните му права се затягат мерките срещу пиратството на телевизионно съдържание.

Според промените "автоматизирани средства за контрол" са стандартизирани или сертифицирани от независима организация, установена на територията на Европейския съюз, уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице.

Техниката ще заработи до месец.

Парламентът прие и изменения, които улесняват процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления. Още от установяването на нарушението ще започва да тече наказателно производство и актът ще се смята за връчен.

Така нарушителите „няма да могат да се измъкват както досега”, посочи пред журналисти в парламента зам.-министърът на културата Румен Димитров. Санкциите може да достигнат и 10 000 лв., като размерът им се определя от мащаба на нарушението.

По информация на bTV, БТА и БГНЕС.