Защо се стигна до инцидента в Националната библиотека?